รู้จักเบปปุ

about beppu

เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในส่วนกลางของจังหวัดโออิตะ และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวออนเซ็นที่เป็นหน้าตาของประเทศญี่ปุ่น
เมืองเบปปุนั้นเป็นบ้านของออนเซ็นหลักแปดแห่ง ได้แก่เบปปุออนเซ็น ฮามาวากิออนเซ็น คาเมะกาวะออนเซ็น คันนะวะออนเซ็น คังไคจิออนเซ็น โฮริตะออนเซ็น ชิบะเซะกิออนเซ็น และเมียวบังออนเซ็น โดยมีชื่อเรียกรวมว่า เบปปุฮัทโตะ ที่แปลว่าน้ำร้อนแปดบ่อแห่งเบปปุ
ศูนย์กลางของเบปปุฮัทโตะซึ่งก็คือเบปปุออนเซ็นนั้นยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทาเคกาวาระออนเซ็น ซึ่งเป็นออนเซ็นอยู่ในอาคารหน้าจั่วโค้งแบบที่เรียกว่า คาระฮาฟุ มุงกระเบื้องหลังคาสวยงาม และเบปปุทาวเวอร์ ซึ่งเป็นหอคอยวิทยุแห่งที่สามที่สร้างขี้นในประเทศญี่ปุ่น

◎ออนเซ็น
ไม่ว่าจะเป็นทั้งจำนวนของแหล่งน้ำแร่หรือชนิดของน้ำพุร้อนที่หลากหลาย เบปปุก็เป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่น และปริมาณน้ำแร่ที่ผุดออกมาถึง 87,616 ลิตรในทุกๆนาทีนั้นยังมากขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับสองของโลก นอกจากนี้ เบปปุยังมีน้ำแร่ตามที่บัญญัติในกฎหมายออนเซ็นมากถึงสิบในสิบเอ็ดชนิด ขาดเพียงแค่ชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
◎ประวัติศาสตร์
ออนเซ็นในเบปปุนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยถูกบันทึกไว้ใน บันทึกโบราณบุงโกฟุโดกิ และ อิโยะโนะคุนิฟุโดกิ ที่มีมาตั้งแต่สมัยนารา และเมื่อมีการเชื่อมเส้นทางเดินเรือจากโอซาก้าในปี 1873 นั้น ก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาเที่ยวเบปปุ จนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวออนเซ็นที่เป็นหน้าตาของประเทศญี่ปุ่น
◎ภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะคิวชูติดกับทะเลเซะโตะใน อากาศอบอุ่นและสบาย และมีภัยธรรมชาติเพียงเล็กน้อย ภูมิประเทศถูกล้อมด้วยภูเขาและทะเล เป็นตะกอนน้ำพารูปพัดที่มีเนินเขาจำนวนมาก หากได้มองลงมาจากที่สูงจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบปปุแทรกด้วยไอน้ำที่พวยพุ่งจากออนเซ็น
◎กิจกรรมต่าง ๆ
มีงานเทศกาลเช่น Beppu Hatto Onsen Festival เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อธรรมชาติที่มอบแหล่งน้ำพุร้อนอันอุดมสมบูรณ์ หรือการจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆที่เรียกว่า Beppu Hatto Onpaku (Hot Springs Expo) โดยมีแนวคิดหลักเพื่อกระตุ้นความคึกคักและสร้างความสวยงามให้แก่พื้นที่แหล่งออนเซ็น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับออนเซ็น เช่น กิจกรรม Spaport โดยเมื่อสะสมแสตมป์จากเข้าออนเซ็นในเบปปุครบทั้ง 88 ชนิดแล้วจะได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าเป็น Beppu Onsen Master เป็นต้น ในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมนั้น มีกิจกรรมต่างๆเช่น งาน Beppu Argerich Music Festival หรือ Beppu Art Month และล่าสุดคืองานเทศกาลศิลปะประจำปีในรูปแบบนิทรรศการ "in Beppu" โดยเริ่มจากปี 2016 เป็นต้นไป
◎งานหัตถกรรม
ตะกร้าสานไม้ไผ่ และหวีไม้ทำมือต่าง ๆ ที่เฟื่องฟูขึ้นมาในฐานะที่เป็นของใช้พื้นฐานคู่กับไลฟ์สไตล์ธาราบำบัดก็ยังมีผู้ดำเนินการผลิตมาจนถึงปัจจุบัน ของใช้จากไม้ไผ่ของเบปปุที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในฐานะงานหัตถกรรมนั้นยังถูกกำหนดให้เป็นงานศิลปะหัตถกรรมแบบดั้งเดิมประจำชาติอีกด้วย

จุดหมายและการเดินทาง

◎การเดินทางโดยเครื่องบิน

สนามบินปลายทางคือท่าอากาศยานโออิตะ แต่ท่านยังสามารถใช้บริการท่าอากาศยานฟุกุโอกะ หรือท่าอากาศยานคิตะคิวชู เพื่อเดินทางมาต่อด้วยเช่นกัน

จากโตเกียว
ท่าอากาศยานฮาเนดะ
JAL http://www.jal.co.jp/en/
ANA http://www.ana.co.jp/asw/index.jsp?type=de
 

จากนาโกย่า
ท่าอากาศยานนานาชาติจูบุ
ANA http://www.ana.co.jp/asw/index.jsp?type=de

จากโอซาก้า
ท่าอากาศยานอิตามิ
JAL http://www.jal.co.jp/en/
ANA http://www.ana.co.jp/asw/index.jsp?type=de

◎การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

Airport Express Airliner

จากท่าอากาศยานโออิตะถึงตัวเมืองเบปปุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่าโดยสาร: ตั๋วผู้ใหญ่ 1,450 เยน / ตั๋วไป – กลับ 2,500 เยน

http://www.oitakotsu.co.jp/bus/airport/

◎รถยนต์ให้เช่า

จากสนามบินโออิตะถึงตัวเมืองเบปปุ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

Toyota Rent-A-Car https://rent.toyota.co.jp/eng/
Nippon Rent-A-Car https://www.nrgroup-global.com/en/
Times Rent-A-Car http://www.timescar-rental.com/
Nissan Rent-A-Car https://nissan-rentacar.com/english/guide/
Budget Rent-A-Car http://www.budgetrentacar.co.jp/en/
ORIX Rent-A-Car http://car.orix.co.jp/eng/
Oita Rent-A-Car http://www.oitarenta.com/

◎ การเดินทางจากท่าอากาศยานฟุกุโอกะโดยบริการขนส่งสาธารณะ

รถโดยสารทางด่วน

จากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International Terminal) ถึงตัวเมืองเบปปุ (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่าโดยสาร: ผู้ใหญ่ 3100 เยน/ ตั๋วไป - กลับ 5500 เยน

http://www.nishitetsu.jp/en/

◎ การเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะจากท่าอากาศยานคิตะคิวชู

Airport Bus

จากท่าอากาศยานคิตะคิวชูถึง สถานี JR Kokura

http://english.kitakyu-air.jp/

◎การเดินทางโดยรถไฟ JR

สถานีปลายทางคือ Beppu Station บนสาย JR Nippo Main Line

จากสถานี Hakata โดยรถไฟความเร็วสูง Sonic บนสาย JR Nippo Main Line (ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
จากสถานี Kokura โดยรถไฟ Sonic บนสาย JR Nippo Main Line (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
จากสถานี Kumamoto โดยรถไฟ Trans-Kyushu Limited Express บนสาย JR Houhi (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
จากสถานี Miyazaki โดยรถไฟ Nichirin บนสาย JR Nippo Main Line (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

รถไฟ Sonic

จากสถานี JR Kokura ถึงสถานี Beppu

http://www.jrkyushu-timetable.jp/cgi-bin/jr-k_time/tt_dep.cgi?c=28155

JR Kyushu http://www.jrkyushu.co.jp/train/

◎การเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่

ท่าเรือปลายทางจากโอซาก้าและเมืองอื่น ๆ ในญี่ปุ่นตะวันตกคือ ท่าเรือ Beppu International Tourism Port โดยการเดินทางเข้าตัวเมืองจากท่าเรือนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์

จากโอซาก้า
Ferry Sunflower (เรือยนต์คันไซ)   http://www.kanki.co.jp/page/kouro.htm

จาก Yawatahama – Misaki (จังหวัดเอฮิเมะ)
Uwajima Unyu Ferries http://www.uwajimaunyu.co.jp/

Kokudo Kyushi Ferry http://www.koku94.jp/

◎การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

ทางด่วนปลายทางคือ “Oita Express Way / Beppu IC” จาก Beppu IC เข้าตัวเมืองเบปปุใช้เวลาประมาณ 20 นาที

ข้อมูลทางด่วนญี่ปุ่นตะวันตก http://www.w-nexco.co.jp/

◎ ข้อมูลรถประจำทางในเมืองเบปปุ

ตรวจสอบเส้นทางเดินรถในเมืองเบปปุ (Beppu~ni) http://www.beppuni.com/
Kamenoi Bus (รถประจำทางและรถท่องเที่ยว) http://www.kamenoibus.com/
Oita Kotsu (รถประจำทางและรถท่องเที่ยว) http://www.oitakotsu.co.jp/