Lễ hội “Kannawa Yuami”

Hàng năm vào tháng 9 sẽ tổ chức lễ hội “Kannawa Yuami” với nhiều hoạt động như rước tượng cao tăng Nhất Biến vào onsen để thi hành pháp hay biểu diễn odori nembutsu, một hình thức niệm Phật có kết hợp nhạc và múa.

豆知識beppuとは

about “Beppu Trivia”

”豆知識beppu”は、大分県別府市に関する豆知識情報サイトです。痒いところに手が届く、そんな編集方針で情報を発信しています。

“Beppu Trivia” is a website full of trivia about Beppu city, Oita prefecture. We will provide you with spot-on information that will satisfy your curiosity.