Các loại suối nước nóng và nước khoáng

Trong toàn thể 11 loại suối nước nóng tự nhiên thì Beppu đã có đến 10 loại – một điểm hiếm hoi với một thành phố vốn có diện tích khá khiêm tốn.

豆知識beppuとは

about “Beppu Trivia”

”豆知識beppu”は、大分県別府市に関する豆知識情報サイトです。痒いところに手が届く、そんな編集方針で情報を発信しています。

“Beppu Trivia” is a website full of trivia about Beppu city, Oita prefecture. We will provide you with spot-on information that will satisfy your curiosity.